WATAHA - KLUB PRZYJACIÓŁ WILKÓW I PSÓW PÓŁNOCY - ŁÓDŹ
Sorry, your browser doesn't support Java(tm).
STRONA GŁÓWNA    Z OSTATNIEJ CHWILI    ZAWODY: KALENDARZE I WYNIKI    KLUBOWICZE    STATUT I WŁADZE    JUNIORZY    DOŁĄCZ DO NAS    SPORT ZAPRZĘGOWY    CZAT    POKAZY    DOGOTERAPIA    WATAHA: LICZBY I OSIĄGNIĘCIA    FOTOGALERIA    OGŁOSZENIA    LITERATURA    WATAHA NA WESOŁO    WILKI    NASI SPONSORZY    400 ZAPRZEGOWYCH LINKÓW    KLUBY I ORGANIZACJE ZAPRZĘGOWE   PZSPZ   KONTAKT   

PUCHAR POLSKI PROPAC CUP 2007 - ŁÓDŹ-ARTURÓWEK 24-25 listopada - WYŚCIGI PSICH ZAPRZĘGÓW
MISTRZOSTWA POLSKI DRYLAND 2006 - ŁÓDŹ PROPAC CUP 8-10 grudnia - WYŚCIGI PSICH ZAPRZĘGÓW
PUCHAR POLSKI PROPAC CUP2006 - ŁÓDŹ-ARTURÓWEK 8-9 kwietnia - WYŚCIGI PSICH ZAPRZĘGÓW

(5kB)
POLSKI ZWIĄZEK SPORTU PSICH ZAPRZĘGÓW
(5kB)
Historia sportu zaprzęgowego w Polsce sięga początku lat dziewięćdziesiątych. Przez ten czas zdążyło powstać kilkadziesiąt klubów zrzeszających maszerów z różnych stron Polski. Niestety, pomimo tego, że sport ten jest w naszym kraju bardzo młody, środowisko maszerskie zdążyło się już kilkakrotnie łączyć, dzielić i kłócić. Na skutek odmiennych wizji przyszłości sportu zaprzęgowego powstały w Polsce dwie odrębne federacje, zrzeszające kluby maszerskie - PFSZPRP Polska Federacja Sportu Zaprzęgowego Psów Ras Północnych (statut PFSZPRP.doc) oraz POZSSPZ Polski Otwarty Związek Stowarzyszeń Sportu Psich Zaprzegów (statut POZSSPZ.doc), co na kilka lat skutecznie podzieło maszerów - orgnizowano osobne Puchary, osobne zawody, osobne klasyfikacje. Kilka klubów stanęło i nadal stoi ponad podziałami funkcjonując, lecz nie angażując się po żadnej ze stron.

Sytuacja zmieniła się w ciągu kilkunastu ostatnich miesięcy. Na skutek decyzji Ministerstwa Edukacji i Sportu, (Greystery po raz pierwszy w Cisnej)które uznało oficjalnie sport zaprzęgowy za dyscyplinę sportową, oraz wobec zbliżającej się chwili kiedy zaprzęgi oficjalnie pojawią się jako dyscyplina na zimowej olimpiadzie, polskie środowisko postanowiło się zjednoczyć. W ten sposób 24 kwietnia 2004 w Pomiechówku odbyło się zebranie założycielskie nowej jednolitej organizacji Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów, który ma stać się jedynym reprezentantem polskiego sportu psich zaprzęgów w kraju i poza jego granicami. W zebraniu uczestniczyli delegaci z 26 klubów psich zaprzęgów z dwóch istniejących federacji oraz z pozostałych niezrzeszonych w nich stowarzyszeń, co stanowi prawie 80% wszystkich takich klubów w Polsce. Kluby reprezentowane na spotkaniu podpisały deklarację o przystąpieniu do PZSPZ. Delegaci wybrali przewodniczącego Komitety Założycielskiego PZSPZ, którym został Henryk Marzec z Klubu Sfora oraz przewodniczących poszczególnych komisji. Spotkanie trwało ponad 8 godzin i zgromadziło 26 klubów zajmujących się psimi zaprzęgami. W zebraniu uczestniczył przedstawiciel Polskiej Konfederacji Sportu pan Zbigniew Kaliński. Uchwalono statut (do którego być może będą jeszcze nanoszone poprawki) oraz powołano komisje mające za zadanie opracować założenia organizacyjne przyszłego związku. 19 czerwca 2004 roku odbyło się drugie spotkanie, na którym zaproponowano wstępnie opracowane projekty dotyczące zakresu działania związku, jego ram organizacyjnych, zasad licencjonowania klubów czy też przynależności do organizacji międzynarodowych. Najważniejsze jest to, że przyjęto wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku do Polskiej Konfederacji Sportu. 8 lutego 2005 roku, związek został zarejestrowany.

Dokumenty rejestracyjne:


OFICJALNA STRONA POLSKIEGO ZWIĄZKU SPORTU PSICH ZAPRZĘGÓW - WWW.MUSHING.PL

(powrót do strony głównej)


(20kB)